• Arhiv Vojvodine
  • Arhiv Vojvodine

Digital Publishing


Библиотека Студије и огледи:

КОЛЕКТИВНИ ИДЕНТИТЕТИ СЛОВАКА У СРБИЈИ ОГЛЕДИ О ГРЧКОЈ КЛАСИЧНОЈ СТАРИНИ И СЛОВЕНСТВУ


Каталози:

Војводство Србија и Тамишки Банат (1849–1861) Празници и култура сећања у архивској грађи Пловидба Дунавом и његовим притокама у 18. и 19. веку

У огледалу времена... Архиви у Војводини Архив Војводине 1926-2011. кроз одабрану архивску грађу

Свет пословног рекламирања између два светска рата Изградња Банске палате у Новом Саду Привреда Војводине 1918-1945

Кроз фондове и збирке Архива Војводине  СРБИЈА У ОЧИМА ИТАЛИЈАНСКЕ ДИПЛОМАТИЈЕ 1878–1908.


Посебна издања:

Пут документа Маћеј Червињски КУЛТУРА, ДИСКУРС, ЗНАК Даглас Мериведер Долд - Авантура на Балкану 1915

Sul fronte balcanico Milovan Pisarri Збирка повеља и диплома Архива Војводине ЗАПИСНИЦИ ПРИВРЕМЕНИХ ОРГАНА ВЛАСТИ У НОВОМ САДУ 1918–1919.

Доградња Старог здања за време Дунавске бановине (1929-1941)  ЗБИРКА ЛИТОГРАФИЈА ФРАНЦА ГЕРАША „АУСТРИЈСКА ВОЈСКА (1620–1854)” ГУДОВАЦ 1941. ПУТ ЗЛОЧИНА   


Годишњак / часопис:

АРХЕОН: часопис Архива Војводине


НАУЧНОИНФОРМАТИВНА СРЕДСТВА О АРХИВСКОЈ ГРАЂИ:

ЗЕМАЉСКА УПРАВА ЗА СРПСКО ВОЈВОДСТВО И ТАМИШКИ БАНАТ II/1-16 БАЧКО-БОДРОШКА ЖУПАНИЈА (1688-1849) ДИСТРИКТСКИ ВРХОВНИ КОМЕСАРИЈАТ ЗА БАЧКУ, ТОРОНТАЛ И ВРШАЦ

ИЛИРСКА ДВОРСКА КАНЦЕЛАРИЈА – БЕЧ (ILLYRISCHE  HOFKANZLEI – WIEN) КОМЕСАРИЈАТ ЗА СРЕДЊУ И ДОЊУ БАЧКУ - СОМБОР (1849–1853) КОМЕСАРИЈАТ ЗА ГОРЊУ БАЧКУ - БАЈА (1850-1853)

ИЛИРСКА ДВОРСКА КОМИСИЈА  ДЕПУТАЦИЈА – БЕЧ  1745–1777 ТАМИШКА ЖУПАНИЈА (1779–1849) XV/1-2 ТОРОНТАЛСКА ЖУПАНИЈА (1731–1849) XV/1-2

КОМИСИЈЕ СРПСКОГ ВОЈВОДСТВА И ТАМИШКОГ БАНАТА ТЕМИШВАР (1851–1861) Слободни војни комунитет  Петроварадин (1702–1918) МИНИСТАРСТВО ВЕРА И ПРОСВЕТЕ КРАЉЕВИНЕ УГАРСКЕ (1867–1918)

Друштво за Српско народно позориште - Нови Сад (1861-1941)

0
0
0
s2sdefault

Regulations and Standards

Regulations, resolutions and regulations relating to the protection of cultural goods, standards for the description of archives and the archival normative record of the creators and imavers.

Quick links:

* SITE MAP

* ARCHIVE NETWORK

* GIFTS AND PURCHASES

Contact Information

Address: Žarka Vasiljevića 2A,
21101 Novi Sad
Tel .: +381 21 4891 800
Fax: +381 21 522 332
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.