У огледалу времена - српско грађанско друштво на размеђи векова кроз Збирку др Јована Милекића

У огледалу времена

У огледалу времена

У огледалу времена

Издавач
Архив Војводине

За издавача
Стеван Рајчевић

Главни и одговорни уредник
Стеван Рајчевић

Рецензент
Проф. др Александар Касаш

Ауторке изложбе

Сања Гавриловић, Љубица Будаћ, Леонила Павловић

Превод на енглески језик
Милена Вујков

Лектор
Весна Башић

Скенирање докумената
Владимир Мучибабић

Техничка обрада докумената и поставка изложбе
Александар Павловић

Ликовно решење каталога
Мр Вишња Николић

Припрема за штампу и израда CD презентације
Татјана Јонаш

 

Нови Сад, 2012.

 

ISBN 978-86-80017-26-6

.

Реализација електронског издања © Архив Војводине 2012. Сва права задржана.