ПРИВРЕДA ВОЈВОДИНЕ 1918-1945

  Архив Војводине је поводом 80 година свог постојања и рада, 14. септембра 2006. приредио изложбу одабране архивске грађе и музеалија у сарадњи са Музејем Војводине Привреда Војводине 1918-1945. Изложбу  је отворио председник   Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине мр Бојан Пајтић у холу Извршног већа. На 35 паноа приказано је 289 докумената који илуструју стање и развој свих грана привреде Војводине у овом периоду. На изложби су представљена и документа која говоре о предузећима која постоје и данас. Архив Војводине се одлучио због значаја теме ове изложбе и великог интересовања за изложена архивска документа да каталог, и у целости изложбу, представи у електронском облику, како би била доступнија научним истраживачима и другим корисницима, као и широј јавности.

Реализацију изложбе и објављивање каталога помогли су Министарство културе и Покрајински секретаријат за образовање и културу. Реализација електронског издања © Архив Војводине 2007. Сва права задржана.