Tehnička zaštita

Arhiv ima knjigovezačku radionicu koja je fomirana 1957. godine, u kojoj su za 2300 najugroženijih knjiga iz XIX veka urađeni novi povezi. U istom odeljenu vrši se laminiranje dokumenata.

U odeljenju za mikrofilmovanje snimljeno je 1.872.284 snimaka dokumenata iz najvažnijih fondova i 652.525 duplikata. Arhiv ima 247.587 snimaka iz arhiva SSSR; ČSSR; Mađarske i Rumunije koje je dobio na osnovu međunaredne razmene.


 


Knjigoveznica


Mikrofilmovanje


Depo sa mikrofilmovima