Arhivi u Vojvodini

"Arhivi i arhivski materijali su živi i bogati i stvarni isto tako i isto toliko koliko i takozvani "živi" i "stvarni" život sam. Upravo, živi su onoliko koliko mi imamo duha i stvaralačke snage da im udahnemo, sa koliko pronicljivosti umemo da ih "pročitamo" i da shvatimo njihovu važnost za život našeg društva, za sadašnje i buduće naraštaje..." (Ivo Andrić)

Zaštitu arhivske građe, na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, obavlja Arhiv Vojvodine i devet međuopštinskih arhiva. Delatnost zaštite arhivi obavljaju u skladu sa Zakonom o kulturnim dobrima, i u okviru mreže arhiva na teritoriji Republike Srbije koja je ustanovljena Rešenjem ministra kulture 1996. godine.

Na teritoriji Pokrajine Vojvovdine postoje dva arhiva sa specijalnim statusom Arhiv SRPSKE AKEDEMIJE NAUKA I UMETNOSTI u Sremskim Karlovcima i Arhiv Matice srpske u Novom Sadu.

Arhivska građa, pohranjena u arhivima datira od XVI veka pa do današnjih dana, i prati istorijska zbivanja na ovim prostorima. Građa je pretežno upravno - pravnog karaktera, nastala radom županija, magistrata, opština, sudova i drugih javnih ustanova. Arhivi čuvaju izuzetne zbirke povelja, planova i mapa. Građa je dostupna korisnicima i istraživačima.


 

Mapa Arhiva u Vojvodini


Zgrada Arhiva Vojvodine


Diploma Maksimilijana II, 1565 godine

Film