Zgrada Arhiva Vojvodine
U Arhivu se čuva 7868,36 dužnih metara arhivske građe u 490 fondova
i zbirki, nastalih u rasponu od prve polovine XVI veka do danas.

 

<-Nazad