Diploma Maksimilijana II
Diploma Maksimilijana II, cara rimskog kralja Germanije, Ugarske, Češke itd. Kojom se potvrđuje plemstvo Ivanu Mustafi, Turčinu, koji je prešao u hrišćansku veru a na osnovu darovnice župana Ludviga Petra Petronija iz 1543. godine na imanje Tyszafalva (Potisko selo) kao i sva prava koja pripadaju njemu i njegovim naslednicima na kuću odnosno seljački posed koji je dobio uz oslobađanje svih taksi zbog usluga učinjenih austrijskoj državi.

1565. januar 6, Beč - latinski jezik
AV, Zbirka povelja i diploma (1552-1869), 1

 

<-Nazad