Електронска издања Архива Војводине

Прегледајте електронска издања у популарном формату листајуће књиге

 

Издавачка делатност

Архив Војводине своју издавачку делатност заснива на законским одредбама, циљевима развоја и задацима Архива, као и на правилима која се односе на само публиковање, како бисмо архивску грађу што више приближили истраживачима и корисницима грађе. Публиковање је отпочето 1954. у неколико библиотека, а од 90-тих година XX века, задржане су две: Научноинформативна средства о архивској грађи (водичи, регеста, аналитички инвентари, каталози одабраних садржаја докумената, итд.) и Посебна издања (каталози за тематске изложбе, електронска издања, итд.). Списак публикација у издању Архива Војводине, најречитије говори о његовој богатој издавачкој делатности. Следи библиографија публикација од 1986. до 2013. године.

Научноинформативна средства о архивској грађи Архива Војводине

 1. Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, том 1, Нови Сад, 1999.
 2. Гросингер Тадија, Земаљска урава за Српско Војводство и Тамишки Банат, Aналитички инвентар, II/3 –14, Сремски Карловци–Нови Сад, 1983–1996;
 3. Гросингер Тадија, Бранковић Данијела, Земаљска урава за Српско Војводство и Тамишки Банат, Аналитички инвентар, II/15, Нови Сад, 1998;
 4. Бранковић Данијела, Земаљска урава за Српско Војводство и Тамишки Банат, Aналитички инвентар, II/16, Нови Сад, 2000;
 5. Валрабенштајн Јован, Илирска дворска канцеларија – Беч, Aналитички инвентар, X/1–3, Нови Сад, 1996–1997.
 6. Дистриктски врховни комесаријат за Бачку, Торонтал и ВршацСомбор, Аналитички инвентар, IX/1–3, Нови Сад, 1993–1996.
 7. Валрабенштајн Јован, Комесаријат за Средњу и Доњу Бачку – Сомбор, Аналитички инвентар, XI/1– 2, Нови Сад, 1997–1998;
 8. Бранковић Данијела, Комесаријат за Средњу и Доњу Бачку – Сомбор, Аналитички инвентар, XI/3 – 4, Нови Сад, 2003;
 9. Радовановић Слободан, Комесаријат за Горњу Бачку – Баја, Аналитички инвентар, XII, Нови Сад, 1998;
 10. Валрабенштајн Јован, Илирска дворска комисија, депутација – Беч, Aналитички инвентар, XIII/1, Нови Сад, 2000;
 11. Валрабенштајн Јован, Караба Јован,Илирска дворска комисија, депутација – Беч, Аналитички инвентар, XIII/2, Нови Сад, 2010;        
 12. Matković Lajčo, Bačko-bodroška županija – Sombor, Analitički inventar,VIII/1, Sremski Karlovci, 1987.
 13. Матковић Лајчо, Бачко-бодрошка жупанија – Сомбор, Каталог одабраних садржаја докумената, друго, прерађено издање, приредио Слободан Радовановић, VIII/ 1, Нови Сад, 1999.
 14. Jakovljević Милан, Matković Lajčo, Bačko-bodroška županija – Sombor, Katalog regesta, VIII/ 2, Novi Sad, 1991.
 15. Matković Lajčo, Bačko-bodroška županija – Sombor, Katalog regesta, VIII/ 3 – 5, Novi Sad, 1992, 1993, 1994.
 16. Матковић Лајчо, Гросингер Тадија, Бачко-бодрошка жупанија – Сомбор, Каталог одабраних садржаја докумената, VIII/ 6–7, Нови Сад, 1995.
 17. Матковић Лајчо, Бачко-бодрошка жупанија Сомбор, Каталог одабраних садржаја докумената, VIII/ 8–9, Нови Сад, 1997 –1998.
 18. Јакшић Дејан, Бачко-бодрошка жупанија – Сомбор,Каталог одабраних садржаја докумената, VIII/10, Нови Сад, 2005;
 19. Тодоровић М. Владислав, Тамишка жупанија, Аналитички инвентар, XIV/ 1, Нови Сад, 2005.
 20. Крејић М. Митар, Тамишка жупанија, Каталог одабраних садржаја докумената, XIV/2, Нови Сад, 2008.
 21. Јакшић Дејан, Торонталска жупанија, Каталог одабраних садржаја докумената, XV/1, Нови Сад, 2008.
 22. Трбојевић Олгица, Торонталска жупанија, Каталог одабраних садржаја докумената,XV/2, Нови Сад, 2011.
 23. Стевановић Зоран, Комисије Српског Војводства и Тамишког Баната, XVI/1, Нови Сад, 2011.
 24. Предојевић Ненад, Историско друштво у Новом Саду, Аналитички инвентар, Нови Сад, 2012.
 25. Бранковић Данијела, Слободни војни комунитет Петроварадин (1702– 1918), Петроварадински провизорат и Слободна стрељачка компанија,Каталог одабраних садржаја докумената (1702–1787), XVII/1, Нови Сад, 2013.

Посебна издања:

 1. Станојев Богдан, Прилози библиографији монографских публикација о војвођанским насељима, Нови Сад, 1996.
 2. Полит-Десанчић Михаило, Како је то било у нас Срба у буни 1848/49, Нови Сад, 1996.
 3. Вулетић Душан, Судбина културне баштине Срема у току Другог светског рата, II, Нови Сад, 1997.
 4. Андрић Љубисав, Посвета Петру Момировићу, Нови Сад, 1997.
 5. Јовановић Вера, Паја – Павле Радовановић (1923–1981), Нови Сад, 1997.
 6. Михајловић Кирил, Кратак опис свете и најславније царске лавре Хиландара, Нови Сад, 1998.
 7. Крестић Василије, Леци на српском језику 1848/49, Нови Сад, 1998.
 8. Шафарик Павел Јозеф, О пореклу Словена, Нови Сад, 1999.
 9. Српски покрет у Револуцији 1848/49, Зборник са научног скупа, Нови Сад, 2000.
 10. Радосављевић Вера, Петровић Радмила, Конзервација и рестаурација архивске и библиотечке грађе и музејских предмета од текстила и коже, Нови Сад, 2000.
 11. Иванишевић Петар, Доживљаји и успомене, Београд–Нови Сад, 2001.
 12. Зборник радова са научног скупа – Јован Рајић, историчар, песник, и црквени великодостојник, Нови Сад, 2002.
 13. Вељановић Зоран, Др Јован Пачу, Нови Сад, 2003.
 14. Сеги Ласло, Студенти са данашње територије Војводине на европским универзитетима 1338–1919, Нови Сад, 2010.

Каталози тематских изложби  електронска издања:

 1. Занатске исправе XVIII и XIX века у Војводини, Нови Сад–Панчево, 1993.
 2. Никола Пашић – трагом докумената, Нови Сад, 1996.
 3. Риста Ј. Одавић 1870–1932, Нови Сад, 1997.
 4. Тамбурашки оркестри и тамбураши на старим разгледницама (из приватне збирке мр Бошка Брзића), Нови Сад, 2000.
 5. На олтару отаџбине – Јован Дучић, поводом преноса земних остатака у Требиње, Нови Сад, 2001.
 6. Ношње европских народа на старим разгледницама, Нови Сад, 2001.
 7. Србски споменици – цртежи и литографије Анастаса Јовановића, Нови Сад, 2002.
 8. Нова Србија иСлавеносрбија у Руском царству половином XVIII века (изложба у оквиру програма обележавања 250-годишњице сеобе Срба у Руско царство), Нови Сад, 2003.
 9. Историско друштво у Новом Саду, поводом 76-годишњице оснивања Друштва, Нови Сад, 2003.
 10. Одјеци Првог српског устанка у документима архива Војводине, поводом 200 година српске државности, Нови Сад, 2004.
 11. Кроз фондове и збирке Архива Војводине, каталог за сталну поставку архивских докумената, Нови Сад, 2005.
 12. Привреда Војводине 1918–1945, кроз одабрану архивску грађу, Нови Сад, 2006.
 13. Изградња Банске палате у Новом Саду, Нови Сад, 2010.
 14. Свет пословног рекламирања између два светска рата – кроз одабрану архивску грађу, Нови Сад, 2010.
 15. Привреда Војводине 1918–1945, друго издање, Нови Сад, 2010.
 16. Архив Војводине 1926–2011, кроз одабрану архивску грађу, Нови Сад, 2011.
 17. У огледалу времена – српско грађанско друштво на размеђи векова кроз Збирку др Јована Милекића, Нови Сад, 2012.
 18. Пловидба Дунавом и његовим притокама у XVIII и XIX веку, поводом 250 година Шајкашког батаљона, Нови Сад, 2013.
 19. Празници и култура сећања, Нови Сад, 2014.
 20. Војводство Србија и Тамишки Банат (1849–1861), 165 година од оснивања, Нови Сад, 2014.

Контакт подаци

Адреса: Дунавска 35, 21000 Нови Сад
Тел.: +381 21 4891 800
Факс: +381 21 522 332
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.