Електронска издања Архива Војводине

Прегледајте електронска издања у популарном формату листајуће књиге

 

Фондови и збирке Архива Војводине

Приказ #
Наслов Погодака
RS 002 F. 62 СРПСКА БАНКА Д. Д. У ЗАГРЕБУ, ВОЈВОЂАНСКЕ ФИЛИЈАЛЕ (НОВИ САД, СОМБОР, СУБОТИЦА) 452
RS 002 F. 63 МЕЛЕНАЧКА ЗАДРУГА ЗА ОДВОЂЕЊЕ УНУТРАШЊИХ ВОДА 426
RS 002 F. 64 БАЧКИ МОНОШТОР АПАТИНСКА ЗАДРУГА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВЕ И ОДВАЂАЊЕ УНУТРAШЊИХ ВОДА 460
RS 002 F. 65 АПАТИН - СОНЋАНСКА ЗАДРУГА ЗА ОДВАЂАЊЕ УНУТРАШЊИХ ВОДА 440
RS 002 F. 66 ДРУГА ЕЛЕМИРСКА ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ 417
RS 002 F. 67 ОБРОВАЦ - НОВОГАЈДОБРАНСКА ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ 436
RS 002 F. 68 ПРИГРЕВИЦА СВЕТИ ИВАН - СВИЛОЈЕВО - АПАТИНСКА ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ УНУТРАШЊИХ ВОДА 478
RS 002 F. 69 ЗАДРУГА ЗА ОДВАЂАЊЕ ВОДА СОМБОРА И ОКОЛИНЕ 431
RS 002 F. 70 БАЧКОГРАДИШТАНСКА ЗАДРУГА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВЕ 446
RS 002 F. 71 БАЧКО - БАНАТСКА ВОДНА ЗАДРУГА 440
RS 002 F. 72 КОВИН - ДУБОВАЧКА ЗАДРУГА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВЕ И ОДВАЂАЊЕ УНУТРАШЊИХ ВОДА 447
RS 002 F. 73 ЧИБСКО - БЕГЕЧКА ЗАДРУГА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВЕ И ОДВОЂЕЊЕ УНУТРАШЊИХ ВОДА 430
RS 002 F. 74 ЗАПОВЕДНИШТВО УТВРЂЕНОГ МЕСТА ПЕТРОВАРАДИН - НОВИ САД 479
RS 002 F. 75 ДЕЛИБЛАТСКА ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ 433
RS 002 F. 76 НАРОДНА УПРАВА ЗА БАНАТ, БАЧКУ И БАРАЊУ 523
RS 002 F. 77 ТОРОНТАЛСКО - ТАМИШКА ЖУПАНИЈА 515
RS 002 F. 78 БАЧКО - БОДРОШКА ЖУПАНИЈА 507
RS 002 F. 79 ОКРУЖНИ СУД 553
RS 002 F. 80 ДРЖАВНО ТУЖИОШТВО 452
RS 002 F. 81 МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, ОДСЕК ЗА БАНАТ, БАЧКУ И БАРАЊУ 506