Електронска издања Архива Војводине

Прегледајте електронска издања у популарном формату листајуће књиге

 

Фондови и збирке Архива Војводине

Приказ #
Наслов Погодака
RS 002 F. 62 СРПСКА БАНКА Д. Д. У ЗАГРЕБУ, ВОЈВОЂАНСКЕ ФИЛИЈАЛЕ (НОВИ САД, СОМБОР, СУБОТИЦА) 499
RS 002 F. 63 МЕЛЕНАЧКА ЗАДРУГА ЗА ОДВОЂЕЊЕ УНУТРАШЊИХ ВОДА 472
RS 002 F. 64 БАЧКИ МОНОШТОР АПАТИНСКА ЗАДРУГА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВЕ И ОДВАЂАЊЕ УНУТРAШЊИХ ВОДА 508
RS 002 F. 65 АПАТИН - СОНЋАНСКА ЗАДРУГА ЗА ОДВАЂАЊЕ УНУТРАШЊИХ ВОДА 490
RS 002 F. 66 ДРУГА ЕЛЕМИРСКА ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ 464
RS 002 F. 67 ОБРОВАЦ - НОВОГАЈДОБРАНСКА ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ 484
RS 002 F. 68 ПРИГРЕВИЦА СВЕТИ ИВАН - СВИЛОЈЕВО - АПАТИНСКА ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ УНУТРАШЊИХ ВОДА 533
RS 002 F. 69 ЗАДРУГА ЗА ОДВАЂАЊЕ ВОДА СОМБОРА И ОКОЛИНЕ 478
RS 002 F. 70 БАЧКОГРАДИШТАНСКА ЗАДРУГА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВЕ 495
RS 002 F. 71 БАЧКО - БАНАТСКА ВОДНА ЗАДРУГА 489
RS 002 F. 72 КОВИН - ДУБОВАЧКА ЗАДРУГА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВЕ И ОДВАЂАЊЕ УНУТРАШЊИХ ВОДА 504
RS 002 F. 73 ЧИБСКО - БЕГЕЧКА ЗАДРУГА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВЕ И ОДВОЂЕЊЕ УНУТРАШЊИХ ВОДА 477
RS 002 F. 74 ЗАПОВЕДНИШТВО УТВРЂЕНОГ МЕСТА ПЕТРОВАРАДИН - НОВИ САД 534
RS 002 F. 75 ДЕЛИБЛАТСКА ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ 477
RS 002 F. 76 НАРОДНА УПРАВА ЗА БАНАТ, БАЧКУ И БАРАЊУ 586
RS 002 F. 77 ТОРОНТАЛСКО - ТАМИШКА ЖУПАНИЈА 580
RS 002 F. 78 БАЧКО - БОДРОШКА ЖУПАНИЈА 558
RS 002 F. 79 ОКРУЖНИ СУД 616
RS 002 F. 80 ДРЖАВНО ТУЖИОШТВО 502
RS 002 F. 81 МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, ОДСЕК ЗА БАНАТ, БАЧКУ И БАРАЊУ 568