Електронска издања Архива Војводине

Прегледајте електронска издања у популарном формату листајуће књиге

 

Фондови и збирке Архива Војводине

Приказ #
Наслов Погодака
RS 002 F. 62 СРПСКА БАНКА Д. Д. У ЗАГРЕБУ, ВОЈВОЂАНСКЕ ФИЛИЈАЛЕ (НОВИ САД, СОМБОР, СУБОТИЦА) 415
RS 002 F. 63 МЕЛЕНАЧКА ЗАДРУГА ЗА ОДВОЂЕЊЕ УНУТРАШЊИХ ВОДА 385
RS 002 F. 64 БАЧКИ МОНОШТОР АПАТИНСКА ЗАДРУГА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВЕ И ОДВАЂАЊЕ УНУТРAШЊИХ ВОДА 417
RS 002 F. 65 АПАТИН - СОНЋАНСКА ЗАДРУГА ЗА ОДВАЂАЊЕ УНУТРАШЊИХ ВОДА 397
RS 002 F. 66 ДРУГА ЕЛЕМИРСКА ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ 379
RS 002 F. 67 ОБРОВАЦ - НОВОГАЈДОБРАНСКА ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ 396
RS 002 F. 68 ПРИГРЕВИЦА СВЕТИ ИВАН - СВИЛОЈЕВО - АПАТИНСКА ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ УНУТРАШЊИХ ВОДА 437
RS 002 F. 69 ЗАДРУГА ЗА ОДВАЂАЊЕ ВОДА СОМБОРА И ОКОЛИНЕ 393
RS 002 F. 70 БАЧКОГРАДИШТАНСКА ЗАДРУГА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВЕ 407
RS 002 F. 71 БАЧКО - БАНАТСКА ВОДНА ЗАДРУГА 400
RS 002 F. 72 КОВИН - ДУБОВАЧКА ЗАДРУГА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВЕ И ОДВАЂАЊЕ УНУТРАШЊИХ ВОДА 403
RS 002 F. 73 ЧИБСКО - БЕГЕЧКА ЗАДРУГА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВЕ И ОДВОЂЕЊЕ УНУТРАШЊИХ ВОДА 390
RS 002 F. 74 ЗАПОВЕДНИШТВО УТВРЂЕНОГ МЕСТА ПЕТРОВАРАДИН - НОВИ САД 437
RS 002 F. 75 ДЕЛИБЛАТСКА ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ 392
RS 002 F. 76 НАРОДНА УПРАВА ЗА БАНАТ, БАЧКУ И БАРАЊУ 473
RS 002 F. 77 ТОРОНТАЛСКО - ТАМИШКА ЖУПАНИЈА 456
RS 002 F. 78 БАЧКО - БОДРОШКА ЖУПАНИЈА 462
RS 002 F. 79 ОКРУЖНИ СУД 487
RS 002 F. 80 ДРЖАВНО ТУЖИОШТВО 414
RS 002 F. 81 МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, ОДСЕК ЗА БАНАТ, БАЧКУ И БАРАЊУ 454