Фондови и збирке Архива Војводине

Приказ #
Наслов Погодака
RS 002 F. 42 ПОТИСКА ВОДНА ЗАДРУГА 507
RS 002 F. 43 ВОДНА ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ И РЕГУЛАЦИЈУ УНУТРАШЊИХ ВОДА "ТАМИШАЦ" 520
RS 002 F. 44 ПАНЧЕВАЧКО - КОВИНСКА ЗАДРУГА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВЕ И УРЕЂЕЊЕ УНУТРАШЊИХ ВОДА 537
RS 002 F. 45 ЗАДРУГА ЗА ЗАШТИТУ ОД УНУТРАШЊИХ ВОДА И ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ ПРЕДЕЛА ЗЛАТИЦЕ „ ЗЛАТИЦА ВОДНА ЗАДРУГА ” 531
RS 002 F. 46 ТУРСКОБЕЧЕЈСКА „ ВЕЛИКИ РИТ ” ЗАДРУГА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВЕ 504
RS 002 F. 47 БОЧАР - ИЂОШКА ВОДНА ЗАДРУГА 515
RS 002 F. 48 ТОРОНТАЛСКЕ ЛОКАЛНЕ ЖЕЛЕЗНИЦЕ Д. Д. 606
RS 002 F. 49 ПРВА ЕЛЕМИРСКА ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ 514
RS 002 F. 50 НОВОКНЕЖЕВАЧКА ВОДНА ЗАДРУГА 525
RS 002 F. 51 ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ ГОРЊЕ ЈЕГРИЧКЕ 521
RS 002 F. 52 ГАЛАЦКА ВОДНА ЗАДРУГА 549
RS 002 F. 53 СЛОВАЧКО - АРАДАЧКА ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ 498
RS 002 F. 54 СТАРИ БЕЧЕЈ - ВРАЊЕВО - БАЧКОПЕТРОВОСЕЛСКА ЗАДРУГА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВЕ И ИСУШИВАЊЕ 533
RS 002 F. 55 АПАТИН - СОНЋАНСКА ЗАДРУГА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВЕ 553
RS 002 F. 56 ВОДНА ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ 518
RS 002 F. 57 ДРУГА АРАДАЧКА ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ 496
RS 002 F. 58 ГОРЊОМУЖЉАНСКА ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ 501
RS 002 F. 59 МИРОВИНСКА ЗАКЛАДА СТАЛНО НАМЈЕШТЕНИХ ОПШТИНСКИХ ЧИНОВНИКА ЖУПАНИЈЕ СРЕМСКЕ 531
RS 002 F. 60 БЕЛОБЛАТСКА ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ 508
RS 002 F. 61 КНИЋАНСКА ЗАДРУГА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВЕ И ОДВАЂАЊЕ УНУТРАШЊИХ ВОДА 529