Фондови и збирке Архива Војводине

Приказ #
Наслов Погодака
RS 002 F. 42 ПОТИСКА ВОДНА ЗАДРУГА 524
RS 002 F. 43 ВОДНА ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ И РЕГУЛАЦИЈУ УНУТРАШЊИХ ВОДА "ТАМИШАЦ" 538
RS 002 F. 44 ПАНЧЕВАЧКО - КОВИНСКА ЗАДРУГА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВЕ И УРЕЂЕЊЕ УНУТРАШЊИХ ВОДА 558
RS 002 F. 45 ЗАДРУГА ЗА ЗАШТИТУ ОД УНУТРАШЊИХ ВОДА И ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ ПРЕДЕЛА ЗЛАТИЦЕ „ ЗЛАТИЦА ВОДНА ЗАДРУГА ” 551
RS 002 F. 46 ТУРСКОБЕЧЕЈСКА „ ВЕЛИКИ РИТ ” ЗАДРУГА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВЕ 520
RS 002 F. 47 БОЧАР - ИЂОШКА ВОДНА ЗАДРУГА 535
RS 002 F. 48 ТОРОНТАЛСКЕ ЛОКАЛНЕ ЖЕЛЕЗНИЦЕ Д. Д. 625
RS 002 F. 49 ПРВА ЕЛЕМИРСКА ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ 531
RS 002 F. 50 НОВОКНЕЖЕВАЧКА ВОДНА ЗАДРУГА 544
RS 002 F. 51 ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ ГОРЊЕ ЈЕГРИЧКЕ 539
RS 002 F. 52 ГАЛАЦКА ВОДНА ЗАДРУГА 564
RS 002 F. 53 СЛОВАЧКО - АРАДАЧКА ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ 516
RS 002 F. 54 СТАРИ БЕЧЕЈ - ВРАЊЕВО - БАЧКОПЕТРОВОСЕЛСКА ЗАДРУГА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВЕ И ИСУШИВАЊЕ 574
RS 002 F. 55 АПАТИН - СОНЋАНСКА ЗАДРУГА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВЕ 569
RS 002 F. 56 ВОДНА ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ 535
RS 002 F. 57 ДРУГА АРАДАЧКА ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ 514
RS 002 F. 58 ГОРЊОМУЖЉАНСКА ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ 515
RS 002 F. 59 МИРОВИНСКА ЗАКЛАДА СТАЛНО НАМЈЕШТЕНИХ ОПШТИНСКИХ ЧИНОВНИКА ЖУПАНИЈЕ СРЕМСКЕ 594
RS 002 F. 60 БЕЛОБЛАТСКА ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ 526
RS 002 F. 61 КНИЋАНСКА ЗАДРУГА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВЕ И ОДВАЂАЊЕ УНУТРАШЊИХ ВОДА 544