Електронска издања Архива Војводине

Прегледајте електронска издања у популарном формату листајуће књиге

 

Фондови и збирке Архива Војводине

Приказ #
Наслов Погодака
RS 002 F. 22 ЗЕМАЉСКА ШКОЛСКА УПРАВА ЗА СРПСКО ВОЈВОДСТВО И ТАМИШКИ БАНАТ 464
RS 002 F. 23 ЗЕМАЉСКА УПРАВА ЗА СРПСКО ВОЈВОДСТВО И ТАМИШКИ БАНАТ 539
RS 002 F. 24 ЗЕМАЉСКА ГРАЂЕВИНСКА УПРАВА ЗА СРПСКO ВОЈВОДСТВО И ТАМИШКИ БАНАТ 433
RS 002 F. 25 СРЕЗ БИЛЕТ 518
RS 002 F. 26 ЗЕМАЉСКА УПРАВА СРПСКО-БАНАТСКИХ ПОМОЋНИХ УРЕДА 421
RS 002 F. 27 ЗЕМАЉСКА ГРАЂЕВИНСКА УПРАВА ЗА ОКРУГ СОМБОР 404
RS 002 F. 28 ПОЛИТИЧКО-ОРГАНИЗАЦИОНА КОМИСИЈА У ТЕМИШВАРУ 1086
RS 002 F. 29 СРЕЗ БАЧАЛМАШ 942
RS 002 F. 30 СРЕЗ БАЈА 415
RS 002 F. 31 СРЕСКИ СУД БАЈА 412
RS 002 F. 32 ФИНАНСИЈСКА УПРАВА ЗА СРПСКО ВОЈВОДСТВО И ТАМИШКИ БАНАТ 457
RS 002 F. 33 СРПСКО-БАНАТСКА ЗЕМАЉСКА КОМИСИЈА ЗА ОРГАНИЗАЦИОНА ПИТАЊА 491
RS 002 F. 34 МЕШОВИТА ЗЕМАЉСКА КОМИСИЈА ЗА СРПСКО ВОЈВОДСТВО И ТАМИШКИ БАНАТ 524
RS 002 F. 35 ДРУШТВО ЗА СРПСКО НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ 919
RS 002 F. 36 МИНИСТАРСТВО ВЕРА И ПРОСВЕТЕ КРАЉЕВИНЕ УГАРСКЕ 484
RS 002 F. 37 НОВОСАДСКО - ТИТЕЛСКА ЗАДРУГА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВE И РЕГУЛИСАЊЕ УНУТРАШЊИХ ВОДА 406
RS 002 F. 38 ЦЕНТРАЛНИ КАТАСТАР ЖЕЛЕЗНИЦА И КАНАЛА УГАРСКЕ 462
RS 002 F. 39 ТЕХНИЧКА ДИРЕКЦИЈА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА КАНАЛА КРАЉА ПЕТРА I 393
RS 002 F. 40 ТАМИШКО - БЕГЕЈСКА ВОДНА ЗАДРУГА 430
RS 002 F. 41 БОГОЈЕВО - ВАЈСКА - ЖИВСКА ВОДНА ЗАДРУГ 437