Електронска издања Архива Војводине

Прегледајте електронска издања у популарном формату листајуће књиге

 

Фондови и збирке Архива Војводине

Приказ #
Наслов Погодака
RS 002 F. 22 ЗЕМАЉСКА ШКОЛСКА УПРАВА ЗА СРПСКО ВОЈВОДСТВО И ТАМИШКИ БАНАТ 497
RS 002 F. 23 ЗЕМАЉСКА УПРАВА ЗА СРПСКО ВОЈВОДСТВО И ТАМИШКИ БАНАТ 595
RS 002 F. 24 ЗЕМАЉСКА ГРАЂЕВИНСКА УПРАВА ЗА СРПСКO ВОЈВОДСТВО И ТАМИШКИ БАНАТ 468
RS 002 F. 25 СРЕЗ БИЛЕТ 549
RS 002 F. 26 ЗЕМАЉСКА УПРАВА СРПСКО-БАНАТСКИХ ПОМОЋНИХ УРЕДА 452
RS 002 F. 27 ЗЕМАЉСКА ГРАЂЕВИНСКА УПРАВА ЗА ОКРУГ СОМБОР 435
RS 002 F. 28 ПОЛИТИЧКО-ОРГАНИЗАЦИОНА КОМИСИЈА У ТЕМИШВАРУ 1186
RS 002 F. 29 СРЕЗ БАЧАЛМАШ 981
RS 002 F. 30 СРЕЗ БАЈА 445
RS 002 F. 31 СРЕСКИ СУД БАЈА 439
RS 002 F. 32 ФИНАНСИЈСКА УПРАВА ЗА СРПСКО ВОЈВОДСТВО И ТАМИШКИ БАНАТ 487
RS 002 F. 33 СРПСКО-БАНАТСКА ЗЕМАЉСКА КОМИСИЈА ЗА ОРГАНИЗАЦИОНА ПИТАЊА 555
RS 002 F. 34 МЕШОВИТА ЗЕМАЉСКА КОМИСИЈА ЗА СРПСКО ВОЈВОДСТВО И ТАМИШКИ БАНАТ 578
RS 002 F. 35 ДРУШТВО ЗА СРПСКО НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ 979
RS 002 F. 36 МИНИСТАРСТВО ВЕРА И ПРОСВЕТЕ КРАЉЕВИНЕ УГАРСКЕ 522
RS 002 F. 37 НОВОСАДСКО - ТИТЕЛСКА ЗАДРУГА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВE И РЕГУЛИСАЊЕ УНУТРАШЊИХ ВОДА 434
RS 002 F. 38 ЦЕНТРАЛНИ КАТАСТАР ЖЕЛЕЗНИЦА И КАНАЛА УГАРСКЕ 494
RS 002 F. 39 ТЕХНИЧКА ДИРЕКЦИЈА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА КАНАЛА КРАЉА ПЕТРА I 423
RS 002 F. 40 ТАМИШКО - БЕГЕЈСКА ВОДНА ЗАДРУГА 465
RS 002 F. 41 БОГОЈЕВО - ВАЈСКА - ЖИВСКА ВОДНА ЗАДРУГ 477