Електронска издања Архива Војводине

Прегледајте електронска издања у популарном формату листајуће књиге

 

Фондови и збирке Архива Војводине

Приказ #
Наслов Погодака
RS 002 F. 22 ЗЕМАЉСКА ШКОЛСКА УПРАВА ЗА СРПСКО ВОЈВОДСТВО И ТАМИШКИ БАНАТ 546
RS 002 F. 23 ЗЕМАЉСКА УПРАВА ЗА СРПСКО ВОЈВОДСТВО И ТАМИШКИ БАНАТ 655
RS 002 F. 24 ЗЕМАЉСКА ГРАЂЕВИНСКА УПРАВА ЗА СРПСКO ВОЈВОДСТВО И ТАМИШКИ БАНАТ 508
RS 002 F. 25 СРЕЗ БИЛЕТ 591
RS 002 F. 26 ЗЕМАЉСКА УПРАВА СРПСКО-БАНАТСКИХ ПОМОЋНИХ УРЕДА 484
RS 002 F. 27 ЗЕМАЉСКА ГРАЂЕВИНСКА УПРАВА ЗА ОКРУГ СОМБОР 464
RS 002 F. 28 ПОЛИТИЧКО-ОРГАНИЗАЦИОНА КОМИСИЈА У ТЕМИШВАРУ 1249
RS 002 F. 29 СРЕЗ БАЧАЛМАШ 1013
RS 002 F. 30 СРЕЗ БАЈА 477
RS 002 F. 31 СРЕСКИ СУД БАЈА 473
RS 002 F. 32 ФИНАНСИЈСКА УПРАВА ЗА СРПСКО ВОЈВОДСТВО И ТАМИШКИ БАНАТ 520
RS 002 F. 33 СРПСКО-БАНАТСКА ЗЕМАЉСКА КОМИСИЈА ЗА ОРГАНИЗАЦИОНА ПИТАЊА 620
RS 002 F. 34 МЕШОВИТА ЗЕМАЉСКА КОМИСИЈА ЗА СРПСКО ВОЈВОДСТВО И ТАМИШКИ БАНАТ 618
RS 002 F. 35 ДРУШТВО ЗА СРПСКО НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ 1009
RS 002 F. 36 МИНИСТАРСТВО ВЕРА И ПРОСВЕТЕ КРАЉЕВИНЕ УГАРСКЕ 557
RS 002 F. 37 НОВОСАДСКО - ТИТЕЛСКА ЗАДРУГА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВE И РЕГУЛИСАЊЕ УНУТРАШЊИХ ВОДА 461
RS 002 F. 38 ЦЕНТРАЛНИ КАТАСТАР ЖЕЛЕЗНИЦА И КАНАЛА УГАРСКЕ 521
RS 002 F. 39 ТЕХНИЧКА ДИРЕКЦИЈА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА КАНАЛА КРАЉА ПЕТРА I 453
RS 002 F. 40 ТАМИШКО - БЕГЕЈСКА ВОДНА ЗАДРУГА 497
RS 002 F. 41 БОГОЈЕВО - ВАЈСКА - ЖИВСКА ВОДНА ЗАДРУГ 509