Електронска издања Архива Војводине

Прегледајте електронска издања у популарном формату листајуће књиге

 

Фондови и збирке Архива Војводине

Приказ #
Наслов Погодака
RS 002 F. 22 ЗЕМАЉСКА ШКОЛСКА УПРАВА ЗА СРПСКО ВОЈВОДСТВО И ТАМИШКИ БАНАТ 445
RS 002 F. 23 ЗЕМАЉСКА УПРАВА ЗА СРПСКО ВОЈВОДСТВО И ТАМИШКИ БАНАТ 526
RS 002 F. 24 ЗЕМАЉСКА ГРАЂЕВИНСКА УПРАВА ЗА СРПСКO ВОЈВОДСТВО И ТАМИШКИ БАНАТ 414
RS 002 F. 25 СРЕЗ БИЛЕТ 499
RS 002 F. 26 ЗЕМАЉСКА УПРАВА СРПСКО-БАНАТСКИХ ПОМОЋНИХ УРЕДА 403
RS 002 F. 27 ЗЕМАЉСКА ГРАЂЕВИНСКА УПРАВА ЗА ОКРУГ СОМБОР 395
RS 002 F. 28 ПОЛИТИЧКО-ОРГАНИЗАЦИОНА КОМИСИЈА У ТЕМИШВАРУ 1040
RS 002 F. 29 СРЕЗ БАЧАЛМАШ 926
RS 002 F. 30 СРЕЗ БАЈА 403
RS 002 F. 31 СРЕСКИ СУД БАЈА 398
RS 002 F. 32 ФИНАНСИЈСКА УПРАВА ЗА СРПСКО ВОЈВОДСТВО И ТАМИШКИ БАНАТ 447
RS 002 F. 33 СРПСКО-БАНАТСКА ЗЕМАЉСКА КОМИСИЈА ЗА ОРГАНИЗАЦИОНА ПИТАЊА 467
RS 002 F. 34 МЕШОВИТА ЗЕМАЉСКА КОМИСИЈА ЗА СРПСКО ВОЈВОДСТВО И ТАМИШКИ БАНАТ 496
RS 002 F. 35 ДРУШТВО ЗА СРПСКО НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ 898
RS 002 F. 36 МИНИСТАРСТВО ВЕРА И ПРОСВЕТЕ КРАЉЕВИНЕ УГАРСКЕ 467
RS 002 F. 37 НОВОСАДСКО - ТИТЕЛСКА ЗАДРУГА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВE И РЕГУЛИСАЊЕ УНУТРАШЊИХ ВОДА 392
RS 002 F. 38 ЦЕНТРАЛНИ КАТАСТАР ЖЕЛЕЗНИЦА И КАНАЛА УГАРСКЕ 448
RS 002 F. 39 ТЕХНИЧКА ДИРЕКЦИЈА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА КАНАЛА КРАЉА ПЕТРА I 383
RS 002 F. 40 ТАМИШКО - БЕГЕЈСКА ВОДНА ЗАДРУГА 413
RS 002 F. 41 БОГОЈЕВО - ВАЈСКА - ЖИВСКА ВОДНА ЗАДРУГ 426