Електронска издања Архива Војводине

Прегледајте електронска издања у популарном формату листајуће књиге

 

Фондови и збирке Архива Војводине

Приказ #
Наслов Погодака
RS 002 F. 193 САВЕТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ ИЗВРШНОГ ВЕЋА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 435
RS 002 F. 194 ЗАНАТСКА КОМОРА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 408
RS 002 F. 195 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНДУСТРИЈУ И ЗАНАТСТВО ИЗВРШНОГ ВЕЋА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 404
RS 002 F. 196 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРАВОСУЂЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 441
RS 002 F. 197 СКУПШТИНА СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 404
RS 002 F. 198 ИЗВРШНО ВЕЋЕ ВОЈВОДИНЕ 527
RS 002 F. 199 ПОВЕРЕНИШТВО ЗА УНУТРАШЊЕ ПОСЛОВЕ ГЛАВНОГ ИЗВРШНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ - УПРАВА НАРОДНЕ МИЛИЦИЈЕ - ОДСЕК ЗА ВАТРОГАСТВО 395
RS 002 F. 200 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ ФИНАНСИЈА 423
RS 002 F. 201 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ 442
RS 002 F. 202 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ ИЗВРШНОГ ВЕЋА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 395
RS 002 F. 203 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И КУЛТУРУ 452
RS 002 F. 204 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РАД ИЗВРШНОГ ВЕЋА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 420
RS 002 F. 205 ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ 470
RS 002 F. 206 ПОКРАЈИНСКА ГЕОДЕТСКА УПРАВА 457
RS 002 F. 207 ВРХОВНИ СУД ВОЈВОДИНЕ 459
RS 002 F. 208 ОКРУЖНИ СУД 466
RS 002 F. 209 ПОКРАЈИНСКО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 435
RS 002 F. 210 ОКРУЖНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 415
RS 002 F. 211 ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 396
RS 002 F. 212 ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 415