Електронска издања Архива Војводине

Прегледајте електронска издања у популарном формату листајуће књиге

 

Фондови и збирке Архива Војводине

Приказ #
Наслов Погодака
RS 002 F. 192 САВЕТ ЗА НАРОДНО ЗДРАВЉЕ ИЗВРШНОГ ВЕЋА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 502
RS 002 F. 193 САВЕТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ ИЗВРШНОГ ВЕЋА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 524
RS 002 F. 194 ЗАНАТСКА КОМОРА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 536
RS 002 F. 195 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНДУСТРИЈУ И ЗАНАТСТВО ИЗВРШНОГ ВЕЋА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 482
RS 002 F. 196 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРАВОСУЂЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 544
RS 002 F. 197 СКУПШТИНА СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 510
RS 002 F. 198 ИЗВРШНО ВЕЋЕ ВОЈВОДИНЕ 722
RS 002 F. 199 ПОВЕРЕНИШТВО ЗА УНУТРАШЊЕ ПОСЛОВЕ ГЛАВНОГ ИЗВРШНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ - УПРАВА НАРОДНЕ МИЛИЦИЈЕ - ОДСЕК ЗА ВАТРОГАСТВО 479
RS 002 F. 200 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ ФИНАНСИЈА 539
RS 002 F. 201 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ 556
RS 002 F. 202 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ ИЗВРШНОГ ВЕЋА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 501
RS 002 F. 203 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И КУЛТУРУ 584
RS 002 F. 204 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РАД ИЗВРШНОГ ВЕЋА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 506
RS 002 F. 205 ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ 576
RS 002 F. 206 ПОКРАЈИНСКА ГЕОДЕТСКА УПРАВА 564
RS 002 F. 207 ВРХОВНИ СУД ВОЈВОДИНЕ 547
RS 002 F. 208 ОКРУЖНИ СУД 563
RS 002 F. 209 ПОКРАЈИНСКО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 524
RS 002 F. 210 ОКРУЖНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 503
RS 002 F. 211 ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 470