Електронска издања Архива Војводине

Прегледајте електронска издања у популарном формату листајуће књиге

 

Фондови и збирке Архива Војводине

Приказ #
Наслов Погодака
RS 002 F. 192 САВЕТ ЗА НАРОДНО ЗДРАВЉЕ ИЗВРШНОГ ВЕЋА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 474
RS 002 F. 193 САВЕТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ ИЗВРШНОГ ВЕЋА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 502
RS 002 F. 194 ЗАНАТСКА КОМОРА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 518
RS 002 F. 195 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНДУСТРИЈУ И ЗАНАТСТВО ИЗВРШНОГ ВЕЋА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 462
RS 002 F. 196 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРАВОСУЂЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 517
RS 002 F. 197 СКУПШТИНА СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 487
RS 002 F. 198 ИЗВРШНО ВЕЋЕ ВОЈВОДИНЕ 684
RS 002 F. 199 ПОВЕРЕНИШТВО ЗА УНУТРАШЊЕ ПОСЛОВЕ ГЛАВНОГ ИЗВРШНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ - УПРАВА НАРОДНЕ МИЛИЦИЈЕ - ОДСЕК ЗА ВАТРОГАСТВО 458
RS 002 F. 200 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ ФИНАНСИЈА 518
RS 002 F. 201 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ 538
RS 002 F. 202 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ ИЗВРШНОГ ВЕЋА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 482
RS 002 F. 203 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И КУЛТУРУ 559
RS 002 F. 204 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РАД ИЗВРШНОГ ВЕЋА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 489
RS 002 F. 205 ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ 552
RS 002 F. 206 ПОКРАЈИНСКА ГЕОДЕТСКА УПРАВА 544
RS 002 F. 207 ВРХОВНИ СУД ВОЈВОДИНЕ 528
RS 002 F. 208 ОКРУЖНИ СУД 543
RS 002 F. 209 ПОКРАЈИНСКО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 503
RS 002 F. 210 ОКРУЖНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 483
RS 002 F. 211 ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 452