Електронска издања Архива Војводине

Прегледајте електронска издања у популарном формату листајуће књиге

 

Фондови и збирке Архива Војводине

Приказ #
Наслов Погодака
RS 002 F. 169 ГЛАВНИ НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКИ ОДБОР ВОЈВОДИНЕ 483
RS 002 F. 170 ВОЈНА УПРАВА ЗА БАНАТ, БАЧКУ И БАРАЊУ 516
RS 002 F. 171 ВОЈНА ОБЛАСТ ЗА БАЧКУ И БАРАЊУ 422
RS 002 F. 172 ВОЈНА ОБЛАСТ ЗА БАНАТ 425
RS 002 F. 173 ТРГОВИНСКО - ИНДУСТРИЈСКА КОМОРА 428
RS 002 F. 174 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ТРГОВИНУ, ИНДУСТРИЈУ И ЗАНАТСТВО ГЛАВНОГ НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКОГ ОДБОРА ВОЈВОДИНЕ 405
RS 002 F. 175 КОМИСИЈА ЗА СЕТВУ ВОЈВОДИНЕ 408
RS 002 F. 177 СУД ЗА СУЂЕЊЕ ЗЛОЧИНА И ПРЕСТУПА ПРОТИВ НАЦИОНАЛНЕ ЧАСТИ НАРОДА ВОЈВОДИНА 513
RS 002 F. 178 УПРАВА НАРОДНИХ ДОБАРА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 472
RS 002 F. 179 ДИРЕКЦИЈА ЗА ДРЖАВНЕ СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ У ВОЈВОДИНИ 392
RS 002 F. 180 ГЛАВНА ПОЉОПРИВРЕДНА КОМИСИЈА ЗА ВОЈВОДИНУ 428
RS 002 F. 181 ГЛАВНА КОМИСИЈА ЗА РАТНУ ШТЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 440
RS 002 F. 182 ЗАДРУЖНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ 445
RS 002 F. 183 КОМИСИЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЗЛОЧИНА ОКУПАТОРА И ЊИХОВИХ ПОМАГАЧА У ВОЈВОДИНИ 602
RS 002 F. 184 ГЛАВНА КОМИСИЈА ЗА НАСЕЉАВАЊЕ БОРАЦА У ВОЈВОДИНИ 472
RS 002 F. 185 ОДЕЉЕЊЕ ЗА АГРАРНУ РЕФОРМУ И КОЛОНИЗАЦИЈУ ГЛАВНОГ ИЗВРШНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 554
RS 002 F. 186 ПОВЕРЕНИШТВО ЗА ТРГОВИНУ И СНАБДЕВАЊЕ ГЛАВНОГ ИЗВРШНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 436
RS 002 F. 187 ПОВЕРЕНИШТВО ЗА ГРАЂЕВИНЕ ГЛАВНОГ ИЗВРШНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 439
RS 002 F. 188 ПОКРАЈИНСКА УПРАВА ПОЉОПРИВРЕДНИХ МАШИНСКИХ СТАНИЦА ЗА ВОЈВОДИНУ 400
RS 002 F. 190 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПЕРСОНАЛНУ СЛУЖБУ ГЛАВНОГ ИЗВРШНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 399