Електронска издања Архива Војводине

Прегледајте електронска издања у популарном формату листајуће књиге

 

Фондови и збирке Архива Војводине

Приказ #
Наслов Погодака
RS 002 F. 170 ВОЈНА УПРАВА ЗА БАНАТ, БАЧКУ И БАРАЊУ 391
RS 002 F. 171 ВОЈНА ОБЛАСТ ЗА БАЧКУ И БАРАЊУ 342
RS 002 F. 172 ВОЈНА ОБЛАСТ ЗА БАНАТ 345
RS 002 F. 173 ТРГОВИНСКО - ИНДУСТРИЈСКА КОМОРА 330
RS 002 F. 174 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ТРГОВИНУ, ИНДУСТРИЈУ И ЗАНАТСТВО ГЛАВНОГ НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКОГ ОДБОРА ВОЈВОДИНЕ 338
RS 002 F. 175 КОМИСИЈА ЗА СЕТВУ ВОЈВОДИНЕ 341
RS 002 F. 177 СУД ЗА СУЂЕЊЕ ЗЛОЧИНА И ПРЕСТУПА ПРОТИВ НАЦИОНАЛНЕ ЧАСТИ НАРОДА ВОЈВОДИНА 411
RS 002 F. 178 УПРАВА НАРОДНИХ ДОБАРА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 388
RS 002 F. 179 ДИРЕКЦИЈА ЗА ДРЖАВНЕ СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ У ВОЈВОДИНИ 325
RS 002 F. 180 ГЛАВНА ПОЉОПРИВРЕДНА КОМИСИЈА ЗА ВОЈВОДИНУ 361
RS 002 F. 181 ГЛАВНА КОМИСИЈА ЗА РАТНУ ШТЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 360
RS 002 F. 182 ЗАДРУЖНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ 369
RS 002 F. 183 КОМИСИЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЗЛОЧИНА ОКУПАТОРА И ЊИХОВИХ ПОМАГАЧА У ВОЈВОДИНИ 494
RS 002 F. 184 ГЛАВНА КОМИСИЈА ЗА НАСЕЉАВАЊЕ БОРАЦА У ВОЈВОДИНИ 391
RS 002 F. 185 ОДЕЉЕЊЕ ЗА АГРАРНУ РЕФОРМУ И КОЛОНИЗАЦИЈУ ГЛАВНОГ ИЗВРШНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 452
RS 002 F. 186 ПОВЕРЕНИШТВО ЗА ТРГОВИНУ И СНАБДЕВАЊЕ ГЛАВНОГ ИЗВРШНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 354
RS 002 F. 187 ПОВЕРЕНИШТВО ЗА ГРАЂЕВИНЕ ГЛАВНОГ ИЗВРШНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 334
RS 002 F. 188 ПОКРАЈИНСКА УПРАВА ПОЉОПРИВРЕДНИХ МАШИНСКИХ СТАНИЦА ЗА ВОЈВОДИНУ 336
RS 002 F. 190 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПЕРСОНАЛНУ СЛУЖБУ ГЛАВНОГ ИЗВРШНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 328
RS 002 F. 192 САВЕТ ЗА НАРОДНО ЗДРАВЉЕ ИЗВРШНОГ ВЕЋА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 362