Електронска издања Архива Војводине

Прегледајте електронска издања у популарном формату листајуће књиге

 

Фондови и збирке Архива Војводине

Приказ #
Наслов Погодака
RS 002 F. 148 ШАРЛЕВИЛСКО - СОЛТУРСКА ВОДНА ЗАДРУГА 389
RS 002 F. 149 КОМАНДА ВОЈНО-УПРАВНЕ ГРУПЕ ЈУЖНЕ АРМИЈЕ 408
RS 002 F. 150 МАЂАРСКО КРАЉЕВСКО МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ИСПОСТАВА ЗА АГРАРНУ ПОЛИТИКУ ЈУЖНИХ КРАЈЕВА 470
RS 002 F. 151 НОВОСАДСКА ИСПОСТАВА II СТЕПЕНE ШКОЛСКE УПРАВE 385
RS 002 F. 152 НОВОСАДСКА ИСПОСТАВА I СТЕПЕНЕ ШКОЛСКЕ УПРАВЕ 368
RS 002 F. 153 МАЂАРСКИ КРАЉЕВСКИ ОКРУЖНИ ПРИВРЕДНИ ИНСПЕКТОР 404
RS 002 F. 154 МАЂАРСКИ КРАЉЕВСКИ ХИДРОТЕХНИЧКИ УРЕД 382
RS 002 F. 155 ИНТЕРРЕСОРНА КОМИСИЈА 379
RS 002 F. 156 ОКРУЖНО НАЧЕЛСТВО ОКРУГА БАНАТСКОГ, ТЕХНИЧКО ОДЕЉЕЊЕ 448
RS 002 F. 157 БАНАТСКА ФИНАНСИЈСКА ДИРЕКЦИЈА 372
RS 002 F. 158 НОВОСАДСКИ КРАЉЕВСКИ ОКРУЖНИ СУД 435
RS 002 F. 159 НОВОСАДСКО КРАЉЕВСКО ТУЖИЛАШТВО 407
RS 002 F. 160 УДРУЖЕЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИХ АГРОНОМА - СЕКЦИЈА ЗА ДУНАВСКУ БАНОВИНУ 364
RS 002 F. 162 ПОКРАЈИНСКА КОМИСИЈА ЗА УПИС I И II НАРОДНОГ ЗАЈМА 386
RS 002 F. 163 СЕГЕДИНСКА ТРГОВИНСКА И ЗАНАТСКА КОМОРА, ИСПОСТАВА НОВИ САД 396
RS 002 F. 164 УДРУЖЕЊЕ УЧИТЕЉА БАЧКО-БОДРОШКЕ ЖУПАНИЈЕ, ПОДРУЖНИЦА ЗА ГРАД НОВИ САД И СРЕЗОВЕ НОВОСАДСКИ, ТИТЕЛСКИ И ЖАБАЉСКИ 356
RS 002 F. 165 ИСПОСТАВА МАЂАРСКОГ ЦРВЕНОГ КРСТА ЗА ЈУЖНЕ КРАЈЕВЕ 375
RS 002 F. 166 УРЕД ЗА КОЛОНИЗАЦИЈУ 489
RS 002 F. 167 УДРУЖЕЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ СТРУЧЊАКА, СЕКЦИЈА ЗА ДУНАВСКУ БАНОВИНУ 381
RS 002 F. 169 ГЛАВНИ НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКИ ОДБОР ВОЈВОДИНЕ 428