Електронска издања Архива Војводине

Прегледајте електронска издања у популарном формату листајуће књиге

 

Фондови и збирке Архива Војводине

Приказ #
Наслов Погодака
RS 002 F. 148 ШАРЛЕВИЛСКО - СОЛТУРСКА ВОДНА ЗАДРУГА 370
RS 002 F. 149 КОМАНДА ВОЈНО-УПРАВНЕ ГРУПЕ ЈУЖНЕ АРМИЈЕ 395
RS 002 F. 150 МАЂАРСКО КРАЉЕВСКО МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ИСПОСТАВА ЗА АГРАРНУ ПОЛИТИКУ ЈУЖНИХ КРАЈЕВА 437
RS 002 F. 151 НОВОСАДСКА ИСПОСТАВА II СТЕПЕНE ШКОЛСКE УПРАВE 368
RS 002 F. 152 НОВОСАДСКА ИСПОСТАВА I СТЕПЕНЕ ШКОЛСКЕ УПРАВЕ 354
RS 002 F. 153 МАЂАРСКИ КРАЉЕВСКИ ОКРУЖНИ ПРИВРЕДНИ ИНСПЕКТОР 390
RS 002 F. 154 МАЂАРСКИ КРАЉЕВСКИ ХИДРОТЕХНИЧКИ УРЕД 371
RS 002 F. 155 ИНТЕРРЕСОРНА КОМИСИЈА 365
RS 002 F. 156 ОКРУЖНО НАЧЕЛСТВО ОКРУГА БАНАТСКОГ, ТЕХНИЧКО ОДЕЉЕЊЕ 415
RS 002 F. 157 БАНАТСКА ФИНАНСИЈСКА ДИРЕКЦИЈА 359
RS 002 F. 158 НОВОСАДСКИ КРАЉЕВСКИ ОКРУЖНИ СУД 413
RS 002 F. 159 НОВОСАДСКО КРАЉЕВСКО ТУЖИЛАШТВО 385
RS 002 F. 160 УДРУЖЕЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИХ АГРОНОМА - СЕКЦИЈА ЗА ДУНАВСКУ БАНОВИНУ 353
RS 002 F. 162 ПОКРАЈИНСКА КОМИСИЈА ЗА УПИС I И II НАРОДНОГ ЗАЈМА 374
RS 002 F. 163 СЕГЕДИНСКА ТРГОВИНСКА И ЗАНАТСКА КОМОРА, ИСПОСТАВА НОВИ САД 373
RS 002 F. 164 УДРУЖЕЊЕ УЧИТЕЉА БАЧКО-БОДРОШКЕ ЖУПАНИЈЕ, ПОДРУЖНИЦА ЗА ГРАД НОВИ САД И СРЕЗОВЕ НОВОСАДСКИ, ТИТЕЛСКИ И ЖАБАЉСКИ 346
RS 002 F. 165 ИСПОСТАВА МАЂАРСКОГ ЦРВЕНОГ КРСТА ЗА ЈУЖНЕ КРАЈЕВЕ 357
RS 002 F. 166 УРЕД ЗА КОЛОНИЗАЦИЈУ 466
RS 002 F. 167 УДРУЖЕЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ СТРУЧЊАКА, СЕКЦИЈА ЗА ДУНАВСКУ БАНОВИНУ 370
RS 002 F. 169 ГЛАВНИ НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКИ ОДБОР ВОЈВОДИНЕ 411