Електронска издања Архива Војводине

Прегледајте електронска издања у популарном формату листајуће књиге

 

Фондови и збирке Архива Војводине

Приказ #
Наслов Погодака
RS 002 F. 147 НАУЧНИ ИНСТИТУТ ЗА РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО 403
RS 002 F. 148 ШАРЛЕВИЛСКО - СОЛТУРСКА ВОДНА ЗАДРУГА 418
RS 002 F. 149 КОМАНДА ВОЈНО-УПРАВНЕ ГРУПЕ ЈУЖНЕ АРМИЈЕ 442
RS 002 F. 150 МАЂАРСКО КРАЉЕВСКО МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ИСПОСТАВА ЗА АГРАРНУ ПОЛИТИКУ ЈУЖНИХ КРАЈЕВА 546
RS 002 F. 151 НОВОСАДСКА ИСПОСТАВА II СТЕПЕНE ШКОЛСКE УПРАВE 415
RS 002 F. 152 НОВОСАДСКА ИСПОСТАВА I СТЕПЕНЕ ШКОЛСКЕ УПРАВЕ 397
RS 002 F. 153 МАЂАРСКИ КРАЉЕВСКИ ОКРУЖНИ ПРИВРЕДНИ ИНСПЕКТОР 450
RS 002 F. 154 МАЂАРСКИ КРАЉЕВСКИ ХИДРОТЕХНИЧКИ УРЕД 412
RS 002 F. 155 ИНТЕРРЕСОРНА КОМИСИЈА 407
RS 002 F. 156 ОКРУЖНО НАЧЕЛСТВО ОКРУГА БАНАТСКОГ, ТЕХНИЧКО ОДЕЉЕЊЕ 528
RS 002 F. 157 БАНАТСКА ФИНАНСИЈСКА ДИРЕКЦИЈА 398
RS 002 F. 158 НОВОСАДСКИ КРАЉЕВСКИ ОКРУЖНИ СУД 490
RS 002 F. 159 НОВОСАДСКО КРАЉЕВСКО ТУЖИЛАШТВО 442
RS 002 F. 160 УДРУЖЕЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИХ АГРОНОМА - СЕКЦИЈА ЗА ДУНАВСКУ БАНОВИНУ 389
RS 002 F. 162 ПОКРАЈИНСКА КОМИСИЈА ЗА УПИС I И II НАРОДНОГ ЗАЈМА 407
RS 002 F. 163 СЕГЕДИНСКА ТРГОВИНСКА И ЗАНАТСКА КОМОРА, ИСПОСТАВА НОВИ САД 437
RS 002 F. 164 УДРУЖЕЊЕ УЧИТЕЉА БАЧКО-БОДРОШКЕ ЖУПАНИЈЕ, ПОДРУЖНИЦА ЗА ГРАД НОВИ САД И СРЕЗОВЕ НОВОСАДСКИ, ТИТЕЛСКИ И ЖАБАЉСКИ 383
RS 002 F. 165 ИСПОСТАВА МАЂАРСКОГ ЦРВЕНОГ КРСТА ЗА ЈУЖНЕ КРАЈЕВЕ 406
RS 002 F. 166 УРЕД ЗА КОЛОНИЗАЦИЈУ 531
RS 002 F. 167 УДРУЖЕЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ СТРУЧЊАКА, СЕКЦИЈА ЗА ДУНАВСКУ БАНОВИНУ 407