Електронска издања Архива Војводине

Прегледајте електронска издања у популарном формату листајуће књиге

 

Фондови и збирке Архива Војводине

Приказ #
Наслов Погодака
RS 002 F. 147 НАУЧНИ ИНСТИТУТ ЗА РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО 430
RS 002 F. 148 ШАРЛЕВИЛСКО - СОЛТУРСКА ВОДНА ЗАДРУГА 453
RS 002 F. 149 КОМАНДА ВОЈНО-УПРАВНЕ ГРУПЕ ЈУЖНЕ АРМИЈЕ 478
RS 002 F. 150 МАЂАРСКО КРАЉЕВСКО МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ИСПОСТАВА ЗА АГРАРНУ ПОЛИТИКУ ЈУЖНИХ КРАЈЕВА 619
RS 002 F. 151 НОВОСАДСКА ИСПОСТАВА II СТЕПЕНE ШКОЛСКE УПРАВE 443
RS 002 F. 152 НОВОСАДСКА ИСПОСТАВА I СТЕПЕНЕ ШКОЛСКЕ УПРАВЕ 424
RS 002 F. 153 МАЂАРСКИ КРАЉЕВСКИ ОКРУЖНИ ПРИВРЕДНИ ИНСПЕКТОР 494
RS 002 F. 154 МАЂАРСКИ КРАЉЕВСКИ ХИДРОТЕХНИЧКИ УРЕД 441
RS 002 F. 155 ИНТЕРРЕСОРНА КОМИСИЈА 441
RS 002 F. 156 ОКРУЖНО НАЧЕЛСТВО ОКРУГА БАНАТСКОГ, ТЕХНИЧКО ОДЕЉЕЊЕ 586
RS 002 F. 157 БАНАТСКА ФИНАНСИЈСКА ДИРЕКЦИЈА 429
RS 002 F. 158 НОВОСАДСКИ КРАЉЕВСКИ ОКРУЖНИ СУД 533
RS 002 F. 159 НОВОСАДСКО КРАЉЕВСКО ТУЖИЛАШТВО 476
RS 002 F. 160 УДРУЖЕЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИХ АГРОНОМА - СЕКЦИЈА ЗА ДУНАВСКУ БАНОВИНУ 423
RS 002 F. 162 ПОКРАЈИНСКА КОМИСИЈА ЗА УПИС I И II НАРОДНОГ ЗАЈМА 442
RS 002 F. 163 СЕГЕДИНСКА ТРГОВИНСКА И ЗАНАТСКА КОМОРА, ИСПОСТАВА НОВИ САД 482
RS 002 F. 164 УДРУЖЕЊЕ УЧИТЕЉА БАЧКО-БОДРОШКЕ ЖУПАНИЈЕ, ПОДРУЖНИЦА ЗА ГРАД НОВИ САД И СРЕЗОВЕ НОВОСАДСКИ, ТИТЕЛСКИ И ЖАБАЉСКИ 415
RS 002 F. 165 ИСПОСТАВА МАЂАРСКОГ ЦРВЕНОГ КРСТА ЗА ЈУЖНЕ КРАЈЕВЕ 438
RS 002 F. 166 УРЕД ЗА КОЛОНИЗАЦИЈУ 572
RS 002 F. 167 УДРУЖЕЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ СТРУЧЊАКА, СЕКЦИЈА ЗА ДУНАВСКУ БАНОВИНУ 434