Електронска издања Архива Војводине

Прегледајте електронска издања у популарном формату листајуће књиге

 

Фондови и збирке Архива Војводине

Приказ #
Наслов Погодака
RS 002 F. 1 ВРШАЧКА ЕПАРХИЈА 1263
RS 002 F. 2 БАЧКО - БОДРОШКА ЖУПАНИЈА 1286
RS 002 F. 3 СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВЕНА ОПШТИНА ПЕШТАНСКА 1127
RS 002 F. 4 ТЕМИШВАРСКА ЕПАРХИЈА 1121
RS 002 F. 5 ИЛИРСКА ДВОРСКА КОМИСИЈА И ДЕПУТАЦИЈА 1171
RS 002 F. 6 ВЛАСТЕЛИНСТВО КАМЕНИЦА 916
RS 002 F. 7 СЛОБОДНИ ВОЈНИ КОМУНИТЕТ ПЕТРОВАРАДИН 1060
RS 002 F. 8 ШАЈКАШКИ ГРАНИЧАРСКИ БАТАЉОН 1211
RS 002 F. 10 ТАМИШКА ЖУПАНИЈА 1058
RS 002 F. 11 ТОРОНТАЛСКА ЖУПАНИЈА 1197
RS 002 F. 12 ИЛИРСКА ДВОРСКА КАНЦЕЛАРИЈА 1221
RS 002 F. 13 ВЛАСТЕЛИНСТВО БИЛЕТ 943
RS 002 F. 14 ЗБИРКА СПИСА КОМОРСКЕ КОМИСИЈЕ ЗА РЕГУЛАЦИЈУ ВЕЛИКОКИКИНДСКОГ ДИСТРИКТА 827
RS 002 F. 15 ЗБИРКА СПИСА КОМИСИЈЕ ЗА РЕГУЛАЦИЈУ ПОТИСКОГ КРУНСКОГ ДИСТРИКТА 865
RS 002 F. 16 ГОРЊОБАНАТСКА ПОТИСКА ВОДНА ЗАДРУГА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВЕ 806
RS 002 F. 17 БАЧКО - ПОТИСКА ЗАДРУГА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВЕ 814
RS 002 F. 18 АУСТРИЈСКО - СРПСКИ КОРПУС ПОД ГЕНЕРАЛ-МАЈОРОМ ТОДОРОВИЋЕМ 886
RS 002 F. 19 ДИСТРИКТСКИ ВРХОВНИ КОМЕСАРИЈАТ ЗА БАЧКУ, ТОРОНТАЛ И ВРШАЦ 856
RS 002 F. 20 КОМЕСАРИЈАТ ЗА СРЕДЊУ И ДОЊУ БАЧКУ 900
RS 002 F. 21 КОМЕСАРИЈАТ ЗА ГОРЊУ БАЧКУ 875