Електронска издања Архива Војводине

Прегледајте електронска издања у популарном формату листајуће књиге

 

Фондови и збирке Архива Војводине

Приказ #
Наслов Погодака
RS 002 F. 1 ВРШАЧКА ЕПАРХИЈА 1168
RS 002 F. 2 БАЧКО - БОДРОШКА ЖУПАНИЈА 1178
RS 002 F. 3 СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВЕНА ОПШТИНА ПЕШТАНСКА 1055
RS 002 F. 4 ТЕМИШВАРСКА ЕПАРХИЈА 1029
RS 002 F. 5 ИЛИРСКА ДВОРСКА КОМИСИЈА И ДЕПУТАЦИЈА 1088
RS 002 F. 6 ВЛАСТЕЛИНСТВО КАМЕНИЦА 839
RS 002 F. 7 СЛОБОДНИ ВОЈНИ КОМУНИТЕТ ПЕТРОВАРАДИН 978
RS 002 F. 8 ШАЈКАШКИ ГРАНИЧАРСКИ БАТАЉОН 1127
RS 002 F. 10 ТАМИШКА ЖУПАНИЈА 964
RS 002 F. 11 ТОРОНТАЛСКА ЖУПАНИЈА 1104
RS 002 F. 12 ИЛИРСКА ДВОРСКА КАНЦЕЛАРИЈА 1159
RS 002 F. 13 ВЛАСТЕЛИНСТВО БИЛЕТ 889
RS 002 F. 14 ЗБИРКА СПИСА КОМОРСКЕ КОМИСИЈЕ ЗА РЕГУЛАЦИЈУ ВЕЛИКОКИКИНДСКОГ ДИСТРИКТА 770
RS 002 F. 15 ЗБИРКА СПИСА КОМИСИЈЕ ЗА РЕГУЛАЦИЈУ ПОТИСКОГ КРУНСКОГ ДИСТРИКТА 817
RS 002 F. 16 ГОРЊОБАНАТСКА ПОТИСКА ВОДНА ЗАДРУГА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВЕ 748
RS 002 F. 17 БАЧКО - ПОТИСКА ЗАДРУГА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВЕ 756
RS 002 F. 18 АУСТРИЈСКО - СРПСКИ КОРПУС ПОД ГЕНЕРАЛ-МАЈОРОМ ТОДОРОВИЋЕМ 837
RS 002 F. 19 ДИСТРИКТСКИ ВРХОВНИ КОМЕСАРИЈАТ ЗА БАЧКУ, ТОРОНТАЛ И ВРШАЦ 796
RS 002 F. 20 КОМЕСАРИЈАТ ЗА СРЕДЊУ И ДОЊУ БАЧКУ 844
RS 002 F. 21 КОМЕСАРИЈАТ ЗА ГОРЊУ БАЧКУ 808