Електронска издања Архива Војводине

Прегледајте електронска издања у популарном формату листајуће књиге

 

Фондови и збирке Архива Војводине

Приказ #
Наслов Погодака
RS 002 F. 1 ВРШАЧКА ЕПАРХИЈА 970
RS 002 F. 2 БАЧКО - БОДРОШКА ЖУПАНИЈА 940
RS 002 F. 3 СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВЕНА ОПШТИНА ПЕШТАНСКА 713
RS 002 F. 4 ТЕМИШВАРСКА ЕПАРХИЈА 865
RS 002 F. 5 ИЛИРСКА ДВОРСКА КОМИСИЈА И ДЕПУТАЦИЈА 892
RS 002 F. 6 ВЛАСТЕЛИНСТВО КАМЕНИЦА 695
RS 002 F. 7 СЛОБОДНИ ВОЈНИ КОМУНИТЕТ ПЕТРОВАРАДИН 795
RS 002 F. 8 ШАЈКАШКИ ГРАНИЧАРСКИ БАТАЉОН 874
RS 002 F. 10 ТАМИШКА ЖУПАНИЈА 771
RS 002 F. 11 ТОРОНТАЛСКА ЖУПАНИЈА 880
RS 002 F. 12 ИЛИРСКА ДВОРСКА КАНЦЕЛАРИЈА 999
RS 002 F. 13 ВЛАСТЕЛИНСТВО БИЛЕТ 744
RS 002 F. 14 ЗБИРКА СПИСА КОМОРСКЕ КОМИСИЈЕ ЗА РЕГУЛАЦИЈУ ВЕЛИКОКИКИНДСКОГ ДИСТРИКТА 644
RS 002 F. 15 ЗБИРКА СПИСА КОМИСИЈЕ ЗА РЕГУЛАЦИЈУ ПОТИСКОГ КРУНСКОГ ДИСТРИКТА 679
RS 002 F. 16 ГОРЊОБАНАТСКА ПОТИСКА ВОДНА ЗАДРУГА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВЕ 629
RS 002 F. 17 БАЧКО - ПОТИСКА ЗАДРУГА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВЕ 636
RS 002 F. 18 АУСТРИЈСКО - СРПСКИ КОРПУС ПОД ГЕНЕРАЛ-МАЈОРОМ ТОДОРОВИЋЕМ 700
RS 002 F. 19 ДИСТРИКТСКИ ВРХОВНИ КОМЕСАРИЈАТ ЗА БАЧКУ, ТОРОНТАЛ И ВРШАЦ 656
RS 002 F. 20 КОМЕСАРИЈАТ ЗА СРЕДЊУ И ДОЊУ БАЧКУ 680
RS 002 F. 21 КОМЕСАРИЈАТ ЗА ГОРЊУ БАЧКУ 668