Електронска издања Архива Војводине

Прегледајте електронска издања у популарном формату листајуће књиге

 

Фондови и збирке Архива Војводине

Приказ #
Наслов Погодака
RS 002 F. 1 ВРШАЧКА ЕПАРХИЈА 1001
RS 002 F. 2 БАЧКО - БОДРОШКА ЖУПАНИЈА 968
RS 002 F. 3 СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВЕНА ОПШТИНА ПЕШТАНСКА 745
RS 002 F. 4 ТЕМИШВАРСКА ЕПАРХИЈА 897
RS 002 F. 5 ИЛИРСКА ДВОРСКА КОМИСИЈА И ДЕПУТАЦИЈА 922
RS 002 F. 6 ВЛАСТЕЛИНСТВО КАМЕНИЦА 716
RS 002 F. 7 СЛОБОДНИ ВОЈНИ КОМУНИТЕТ ПЕТРОВАРАДИН 817
RS 002 F. 8 ШАЈКАШКИ ГРАНИЧАРСКИ БАТАЉОН 906
RS 002 F. 10 ТАМИШКА ЖУПАНИЈА 798
RS 002 F. 11 ТОРОНТАЛСКА ЖУПАНИЈА 912
RS 002 F. 12 ИЛИРСКА ДВОРСКА КАНЦЕЛАРИЈА 1025
RS 002 F. 13 ВЛАСТЕЛИНСТВО БИЛЕТ 770
RS 002 F. 14 ЗБИРКА СПИСА КОМОРСКЕ КОМИСИЈЕ ЗА РЕГУЛАЦИЈУ ВЕЛИКОКИКИНДСКОГ ДИСТРИКТА 668
RS 002 F. 15 ЗБИРКА СПИСА КОМИСИЈЕ ЗА РЕГУЛАЦИЈУ ПОТИСКОГ КРУНСКОГ ДИСТРИКТА 705
RS 002 F. 16 ГОРЊОБАНАТСКА ПОТИСКА ВОДНА ЗАДРУГА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВЕ 650
RS 002 F. 17 БАЧКО - ПОТИСКА ЗАДРУГА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВЕ 658
RS 002 F. 18 АУСТРИЈСКО - СРПСКИ КОРПУС ПОД ГЕНЕРАЛ-МАЈОРОМ ТОДОРОВИЋЕМ 724
RS 002 F. 19 ДИСТРИКТСКИ ВРХОВНИ КОМЕСАРИЈАТ ЗА БАЧКУ, ТОРОНТАЛ И ВРШАЦ 683
RS 002 F. 20 КОМЕСАРИЈАТ ЗА СРЕДЊУ И ДОЊУ БАЧКУ 712
RS 002 F. 21 КОМЕСАРИЈАТ ЗА ГОРЊУ БАЧКУ 699